Importera

Skillnaden mellan import och export
Export avser försäljning av varor och tjänster som produceras i hemlandet till andra marknader. Import härrör från den begreppsmässiga innebörden att ...