Uppfinning

Skillnad mellan uppfinning och upptäckt
En upptäckt är att känna igen något som redan finns för första gången, som ingen hittat tidigare, t.ex. hur Christopher Columbus upptäckte Amerika. En...
Skillnaden mellan upptäckt och uppfinning
En upptäckt är att känna igen något som redan finns för första gången, som ingen hittat tidigare, t.ex. hur Christopher Columbus upptäckte Amerika. En...