Inversion

Skillnaden mellan inversion och translokation
Inversion och translokation är två typer av kromosomala mutationer som förekommer i genomet. ... Inversion är nedbrytning och återförening av ett segm...
Skillnaden mellan paracentrisk och pericentrisk inversion
Paracentrisk inversion inkluderar inte centromeren, och båda brytningarna inträffar i en kromosomarm medan pericentrisk inversion inkluderar centromer...