Jade

Skillnaden mellan Jade och Jadeite
En av två distinkta mineraler som allmänt kallas jade, jadeit är den sällsynta och hårdare sorten. Rik smaragdgrön jadeit, känd som "kejserlig jade", ...
Skillnaden mellan Jade och Greenstone
Greenstone / Pounamu / Jade är ofta samma sak från olika vinklar. ... ”Greenstone” är termen Captain Cook som används för att beskriva Maori Jade-snid...
Vad är skillnaden mellan Jade och Jadeite
En av två distinkta mineraler allmänt känd som jade, jadeite är den sällsynta och hårdare sorten. Rik smaragdgrön jadeit, känd som "imperial jade", är...
Hur man identifierar Real Jade
Vilken färg på jade är mest värdefull?Hur dyr är riktig jade?Vad är skillnaden mellan jade och jadeite?Hur kan du se om Jade är av god kvalitet?Glöder...