Laktat

Vad är skillnaden mellan mjölksyra och laktatdehydrogenas
Huvudskillnaden mellan mjölksyra och laktatdehydrogenas är att L-laktatet, den deprotonerade formen av mjölksyra, är en biprodukt av anaerob glykolys ...