Rader

latitud linjer
Latitudlinjer är ett numeriskt sätt att mäta hur långt norr eller söder om ekvatorn en plats ligger. Ekvatorn är utgångspunkten för mätning av latitud...
Skillnaden mellan parallell och vinkelrät
Parallella linjer är linjer i ett plan som alltid har samma avstånd från varandra. Parallella linjer korsar sig aldrig. Vinkelräta linjer är linjer so...