Makromolekyler

Skillnaden mellan polymer och makromolekyl
Polymerer är makromolekyler, men inte alla makromolekyler är polymerer. Huvudskillnaden mellan en polymer och en makromolekyl är att polymerer innehål...