Magnitud

storleken på vektorn
Storleken på en vektor är längden på vektorn. Storleken på vektorn a betecknas som ∥a∥. Se introduktionen till vektorer för mer om storleken på en vek...