Pålägg

Vad är skillnaden mellan markeringsspråk och programmeringsspråk
Ett markeringsspråk används för att styra presentationen av data, som "representera dessa användarnamn som en punktlista eller som en tabell". ... Ett...
Skillnad mellan SGML
Vad är skillnaden mellan SGML och HTML?Vad är skillnaden mellan SGML och XML?Vad menas med SGML?Varför används inte SGML över webben?Vad är DTD-exempe...
Skillnaden mellan SGML och XML
SGML är en komplicerad uppsättning regler som definierar dokumentstrukturer. XML är en delmängd av SGML som gör samma sak, med färre regler. Eftersom ...