Märg

Skillnaden mellan röd och gul benmärg
Benmärg är den svampiga eller viskösa vävnaden som fyller insidan av dina ben. Det finns faktiskt två typer av benmärg: Röd benmärg hjälper till att p...