Mekanisk

mekaniska bärare
En mekanisk bärare är en som helt enkelt bär patogener till en mottaglig individ och är inte nödvändig för utvecklingen av organismen. Till exempel hu...
mekanisk vektor
(a) En mekanisk vektor bär en patogen på kroppen från en värd till en annan, inte som en infektion. (b) En biologisk vektor bär en patogen från en vär...