Meny

likheter mellan ala carte och table d'hote
Båda beskriver två menytyper som är tillgängliga för kunderna. Huvudskillnaden mellan a la Carte och table d hote är att à la Carte inkluderar ett bre...