Handlare

Skillnaden mellan investering och handelsbank
Medan handelsbanker bedriver internationell finansieringsverksamhet, är investeringsbanker intresserade av att teckna och emittera värdepapper. ... Ha...
Skillnaden mellan handelsbank och investeringsbank
Medan handelsbanker bedriver internationell finansieringsverksamhet, är investeringsbanker intresserade av att teckna och emittera värdepapper. ... Ha...