Mikroekonomi

Skillnaden mellan makroekonomi och mikroekonomi
Mikroekonomi är studiet av individer och affärsbeslut, medan makroekonomi tittar på beslut från länder och regeringar. Även om dessa två ekonomier är ...
mikro- och makroekonomi
Mikroekonomi är studiet av individer och affärsbeslut, medan makroekonomi tittar på beslut från länder och regeringar. Även om dessa två ekonomiska gr...