Miles

Kilometer vs. mil
1,609 kilometer är lika med en mil. Kilometern är en måttenhet, liksom mille. En mil är dock längre än en kilometer.Hur många kilometer gör 1 mil?Hur ...