Mnemonic

Skillnaden mellan Mnemonic och Acronym
En akronym är ett uttalbart ord som gjorts av de första bokstäverna i namnet på en organisation, institution eller vad som helst. ... En minnesanordni...
Skillnaden mellan mnemonics och akronymer
En akronym är ett uttalbart ord som består av de första bokstäverna i namnet på en organisation, institution eller vad som helst. ... En minnesanordni...