Modal

Skillnaden mellan modala och extra verb
Modala verb anger möjlighet, sannolikhet, förmåga, tillstånd, skyldighet, nödvändighet etc. Hjälps verb indikerar spänningen, humöret, grammatiska asp...
Vad är modala verb
Vad är modala verb med exempel?Vilka är de fyra typerna av modeller?Vilka är de 9 modala verben?Vilka är de 13 modala verben?Vilka är de 10 modellerna...