Blygsam

Skillnaden mellan ödmjuk och blygsam
Blygsam hänvisar till en persons uppfattning om sig själv. Ödmjuk refererar till en persons beteende med avseende på andra. En person är blygsam när d...