Moral

skillnad mellan lag och moral
Men juridiska och moraliska principer kan skiljas från varandra....Tabell 1 Några skillnader mellan moral och lag.LagMoralRättsliga principer måste in...