Multicellular

Skillnaden mellan unicellular och multicellular organismer
Encelliga organismer består av endast en cell som utför alla de funktioner som organismen behöver, medan flercelliga organismer använder många olika c...
vad är skillnaden mellan unicellular och multicellular
Encelliga organismer består av endast en cell som utför alla de funktioner som organismen behöver, medan flercelliga organismer använder många olika c...
exempel på flercelliga organismer
Exempel på flercelliga organismer är (1) Alger, bakterier (2) Bakterier, svampar (3) Bakterier, virus (4) Alger, svampar. Flercelliga organismer är de...
fördel med flercelliga organismer
Flercelliga organismer har således konkurrensfördelarna med en ökning i storlek utan dess begränsningar. De kan ha längre livslängd eftersom de kan fo...