Ömsesidighet

hur liknar parasitism och mutualism
Mutualism är ett symbiotiskt förhållande där båda arterna gynnas. Kommensalism är ett symbiotiskt förhållande där en art drar nytta medan den andra ar...
Skillnaden mellan symbiotiska och mutualistiska organismer
Symbios avser en nära och långvarig koppling mellan två organismer av olika arter. Mutualism avser ömsesidigt fördelaktiga interaktioner mellan medlem...