Mvvm

Vad är skillnaden mellan MVC och MVVM
KEY DIFFERENCE I MVC är styrenheten ingången till applikationen, medan i MVVM är vyn ingången till applikationen. MVC-modellkomponenten kan testas sep...
Skillnad mellan MVVM och MVP
Skillnader mot MVP. MVVM använder databindande och är därför en mer händelsestyrd arkitektur. MVP har vanligtvis en en till en kartläggning mellan pre...
Skillnad mellan MVC och MVVM
KEY DIFFERENCE I MVC är styrenheten ingången till applikationen, medan i MVVM är vyn ingången till applikationen. MVC-modellkomponenten kan testas sep...
Skillnad mellan MVC och MVP
MVP är en förkortning av Model-View-Presenter. MVC är en förkortning av Model-View-Controller, medan MVVM står för Model-View-ViewModel.Vad är skillna...