Mycelium

Skillnaden mellan hyfer och mycelium
Hyferna och myceliet är delar av svampens anatomi. Hyfa är byggstenen till en svamp. Å andra sidan avser mycelium insamling av hyfer i en svampkropp. ...
funktion av mycelium
Myceliet fungerar som utfodringsstrukturen för en svamp. Dess fibrösa struktur maximerar kontakten med matkällan. Svampar kan inte springa, simma elle...
Skillnaden mellan primärt och sekundärt mycel
Huvudskillnaden mellan primärt och sekundärt mycel är att primärt mycel utvecklas från svampsporer när de mognar och bildar bakterierör medan sekundär...