Nautisk

Skillnad mellan mil och nautisk mil
En nautisk mil är baserad på jordens omkrets och är lika med en latitud. Det är något mer än en stadga (mark uppmätt) mil (1 nautisk mil = 1.1508 stad...