Nmos

nmos och pmos egenskaper
Skillnad mellan PMOS och NMOSNMOS TransistorPMOS TransistorDe flesta bärare i inversionskanalen är elektroner (n-typ)De flesta bärare i inversionskana...
skilja mellan nmos- och pmos-kretsen
NMOS är byggt med n-typ källa och avlopp och ett p-typ substrat, medan PMOS är byggt med p-typ källa och avlopp och ett n-typ substrat. I en NMOS är b...