Noder

Vad är skillnaden mellan Nodule och Polyp
De flesta polyper är större än knölar. Vissa polyper är i stort sett baserade och associerade med rökning. Detta kallas polypoid degeneration eller Re...
Skillnaden mellan Nodule och Cyst
Cystor, som knölar, ligger djupt under hudens yta. Men eftersom de är fyllda med pus är cystor mjukare än knölar. Finnar som definierar cystisk akne s...