Novella

Skillnaden mellan roman och novella
Ett skönlitteraturverk mellan 20 000 och 49 999 ord betraktas som en novell. När en bok når 50 000 ordmärket anses den i allmänhet vara en roman. ... ...