Nukleosom

skillnad mellan nukleosom och nukleoid
Som substantiv är skillnaden mellan nukleoid och nukleosom att nukleoid är (mikrobiologi) den oregelbundet formade regionen i en prokaryotcell där det...