Lydnad

Skillnaden mellan lydnad och efterlevnad
Efterlevnad är när en individ gav efter för en uttryckt begäran från en annan person eller andra människor, medan lydnad hänvisar till att göra som be...
Vad är skillnaden mellan överensstämmelse och lydnad
Överensstämmelse är en effekt av andras inflytande på våra tankar, känslor och beteenden. ... Lydnad är förändringen av en individs beteende för att u...