Oligopol

Skillnaden mellan monopol och oligopol
Oligopol: En översikt. ... Ett monopol är när ett enda företag producerar varor utan någon nära ersättning, medan ett oligopol är när ett litet antal ...