Ontologi

Skillnaden mellan ontologi och epistemologi
Ontologi hänvisar till vilken typ av saker som finns i den sociala världen och antaganden om den sociala verklighetens form och natur. ... Epistemolog...