Äggstock

skillnad mellan äggstock och ägglossning i människokroppen
Äggstocken är den kvinnliga reproduktiva delen av en blomma och äggstockarna ligger inne i äggstocken. Äggstockar efter befruktning förvandlas till en...
äggstock och ägglossning i blomma
Äggstockar, i botanik, förstorad basdel av pistilen, kvinnans organ av en blomma. Äggstocken innehåller äggstockar som utvecklas till frön efter befru...
skillnad mellan apokarp och synkarpös äggstock
- I en pistil finns det en carpel, med sin äggstock, stil och stigma eller flera karpeller kan förenas med en enda äggstock, hela bildar en enda enhet...