Oviparous

skillnad mellan äggstock och livlevande
Huvudskillnaden mellan ägg- och viviparösa djur är att äggdjursdjur inte genomgår någon embryonal utveckling inuti modern medan viviparaösa djur utvec...