Fröämne

Skillnaden mellan äggstock och äggstock
Äggstocken är den kvinnliga reproduktiva delen av en blomma och äggstockarna ligger inne i äggstocken. Äggstockar efter befruktning förvandlas till en...
skillnad mellan äggstock, ägglossning och ägg i växter
Huvudskillnaden mellan äggstock och ägglossning är att äggstocken är det organ som producerar kvinnliga könsceller medan äggstocken är strukturen inut...
skillnad mellan ägglossning och ägg
Svar. ägg är (märkning) den kvinnliga könscellen hos djur; äggcellen medan ägglossningen är (botanik) strukturen i en växt som utvecklas till ett frö ...
skillnad mellan megasporophyll och megasporangium
Som substantiv är skillnaden mellan megasporophyll och megasporangium. är att megasporofyll är en sporofyll som bär megasporangia medan megasporangium...
skillnad mellan utsäde och ägglossning
Skillnaderna mellan ägglossningen och fröet är följande: Ägglossningen är den kvinnliga könscellen i växter som produceras av den kvinnliga gametofyte...
Skillnader mellan en ägglossning och ett utsäde
Skillnaderna mellan ägglossningen och fröet är följande: Ägglossningen är den kvinnliga könscellen i växter som produceras av den kvinnliga gametofyte...
Skillnaden mellan anatrop och äggstock
Anatropös är den vanligaste ägglossningsorienteringen som ses i angiospermer där ägglossningen är helt inverterad 180o så att mikropyle och hilum komm...