Oxider

Skillnaden mellan metalloxider och icke-metalloxider
Metaller reagerar med syre för att bilda metalloxid medan icke-metaller reagerar med syre för att bilda icke-metalloxid. metalloxid är basiska till si...
exempel på metalloxider och icke-metalloxider
Vad är exempel på metalloxider?Vilka är exemplen på icke-metalloxider?Vad är metalloxider och icke-metalloxider?Vad är oxider ger två exempel för var ...