Parkinsonism

skillnad mellan läkemedelsinducerad parkinsonism och parkinsons sjukdom
Det finns viktiga skillnader att notera mellan parkinsonism från PD och parkinsonism som en bieffekt av medicinering. Läkemedelsinducerad parkinsonism...
vaskulär parkinsonism
"Vaskulär parkinsonism (VP)" är ett tillstånd som uppvisar de kliniska egenskaperna hos parkinsonism som antagligen orsakas av cerebrovaskulär sjukdom...
sekundär parkinsonism
Sekundär parkinsonism är när symtom som liknar Parkinsons sjukdom orsakas av vissa läkemedel, en annan störning i nervsystemet eller annan sjukdom. Pa...
vaskulär parkinsonismbehandling
Det finns flera behandlingsalternativ för parkinsonism inklusive dopaminsubstitut, såsom levodopa, dopaminagonister såsom ropinirol, monoaminoxidas B-...