Particip

partikels del av talet
Partiklar Ett verbalt är ett ord som bildas av ett verb men som fungerar som en annan del av talet. En particip är en verbal som fungerar som ett adje...