Kanske

Skillnaden mellan kanske och kanske
Egentligen är svaret här väldigt enkelt: det finns ingen skillnad i mening! Båda adverben kanske och kanske betyder samma; de förmedlar osäkerhet, en ...