Fagocytos

Skillnaden mellan fagocytos och pinocytos
Medan fagocytos involverar intag av fast material är pinocytos intag av omgivande vätska. Denna typ av endocytos gör det möjligt för en cell att svälj...
jämföra och kontrastera endocytos och fagocytos
Endocytos tar partiklar in i cellen som är för stora för att passivt passera cellmembranet. Fagocytos är upptagningen av stora matpartiklar, medan pin...
skillnad mellan pinocytos och fagocytos
Medan fagocytos involverar intag av fast material, är pinocytos intag av omgivande vätska. Denna typ av endocytos gör det möjligt för en cell att sväl...