Fosforylas

Skillnaden mellan kinas och fosforylas
Ett kinas är en typ av fosfotransferas som överför en fosfatgrupp från ATP till ett substrat. Ett fosforylas är en typ av fosfotransferas som katalyse...