Politik

Skillnaden mellan regering och politik
Vad är skillnaden i politik och regering?Vad är innebörden av politik och styrning?Vad lär du dig i regering och politik?Vad betyder politik i regerin...