Damm

Skillnad mellan sjö och damm
Dammar och sjöar är båda inlandet av sötvatten som innehåller levande varelser. Sjöar är normalt mycket djupare än dammar och har en större yta. ... A...
Skillnaden mellan damm och sjö
Dammar och sjöar är båda inlandet av sötvatten som innehåller levande varelser. Sjöar är normalt mycket djupare än dammar och har en större yta. ... A...