Hamnar

Skillnaden mellan USB 2.0 och 3.0
USB 2.0-överföringshastighet är 480 megabit per sekund (Mbps), medan USB 3.0-överföringshastighet är 4800 Mbps. Det betyder att USB 3.0 är ungefär tio...
Skillnaden mellan USB 1.1 och 2.0
USB 2.0 är perfekt för multimedia- och lagringsapplikationer på grund av den extra bandbredd som den kan ge jämfört med den ursprungliga USB-kabeln. D...