Utbredning

Skillnaden mellan förekomst och förekomst
Förekomst och förekomst är ofta förvirrade. Prevalens avser andelen personer som har ett tillstånd vid eller under en viss tidsperiod, medan incidens ...
Vad är skillnaden mellan förekomst och förekomst
Förekomst och förekomst är ofta förvirrade. Prevalens avser andelen personer som har ett tillstånd vid eller under en viss tidsperiod, medan incidens ...