Prolog

Skillnaden mellan prolog och epilog
Prolog sätts i början av en berättelse. Den introducerar världen som beskrivs i en berättelse och huvudpersoner. Epilog ligger i slutet av en berättel...