Protonation

Skillnaden mellan protonation och deprotonation
Protonation och deprotonation är två grundläggande kemiska reaktioner. Huvudskillnaden mellan protonation och deprotonation är att protonation adderar...