Kanin

skillnad mellan en kanin och en jackrabbit
En jack kanin är inte en kanin, det är en hare. Eftersom harar har stora öron som liknar en jackass kallas de vanligtvis en jack kanin. ... Deras krop...
Kanin mot kanin
Зайцев многие часто ошибочно называют kanin (кролик). När du har gjort det är det viktigt att du har gjort det och jag har gjort det. Зайцы предпочита...