Försoning

vad kallar vi processen för avstämning av balansräkning och resultaträkning?
Margaret James. Uppdaterad 29 april 2020. Kontoavstämning är processen att jämföra interna finansiella poster med månatliga kontoutdrag från externa k...