Rekursiv

rekursiv sekvens
En rekursiv sekvens är en sekvens i vilken termer definieras med användning av en eller flera tidigare termer som ges. Om du känner till den n: e term...
rekursiva regler
Vi lärde oss att en rekursiv regel är en regel som kontinuerligt tar ett tidigare nummer och ändrar det för att komma till nästa nummer. Till exempel ...
rekursiva formelanteckningar
Vad är en rekursiv formel?Hur skriver du den rekursiva formeln?Vad är rekursiv formel för aritmetisk sekvens?Vad är syftet med den rekursiva formeln?V...
rekursiv definition matematik
Vad är en rekursiv definition i matematik?Vad är den rekursiva definitionen av en sekvens?Vad är rekursion i matematik förklara med exempel?Vad är men...
hur man skriver en rekursiv formel
En rekursiv formel skrivs med två delar: ett uttalande av den första termen tillsammans med ett uttalande av formeln som relaterar efter varandra följ...
rekursiv aritmetisk formel
Vad är rekursiv formel för aritmetisk sekvens?Vad är den rekursiva formeln?Hur klargör man en rekursiv formel?Vad är den nionde termen?Varför använder...
rekursiv funktion matematiska exempel
En rekursiv sekvens är en funktion som hänvisar tillbaka till sig själv. ... Till exempel är f (x) = f (x − 1) +2 ett exempel på en rekursiv sekvens e...