Referenser

Skillnaden mellan Chicago och Harvard
In-text Citations Chicago-referenser: Chicago-referenser använder fotnoter och slutnoter. Harvard-referens: Harvard-referens använder citat från förfa...